A

Vor Beginn aller Wartungsarbeiten (Fehlersuche, Reparaturen etc.) muß der Netzstecker gezogen werden.

Bei Arbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben werden, muß vorher der Händler zu Rate gezogen werden, da sonst keinerlei Haftung bei Beschädigungen und Verletzungen übernommen wird.

Teile des Netzteiles und Bilschirmes bleiben nach Abschalten noch heiß und führen Hochspannung. Dies kann zu Verbrennungen oder einem Elektroschlag führen. Diese Teile dürfen nich berührt werden.

Vor der Montage oder dem Entfernen von Steckverbindungen und Steckern muß das Gerät ausgeschaltet werden.

Bei Ziehen des Gerätesteckers oder des Netzsteckers aus der Wandsteckdose stets den Stecker greifen und nicht das Kabel.

Denne udgivelse ma ikke reproduceres af nogen som helst mekanisk, fotografisk eller elektrornisk proces eller i form af indspilning, den ma heller ikke lagres i et eftersogningssystem transmitteres eller kopieres til nogen form for offentlig benyttelse uden tilladelse fra Namco Europe Limited.

Da informationerne i denne manual er givet med god tro og var korrekt pa udskivningstidspunktet, forbeholder Namco Europe Limited sig retten til, at foretage ®ndringer og forandringer uden varsel.

Denne maskine er frernstillet i overensstemmelse med Det Europ^iske fellesskabs direktiver og er blevet testet og fuldendt med direktiverne 89/336/EEC og 72/23/EEC standarder (se manualens forside) og som sadan b®rer CE merket. Enhver form for ®ndring eller modiflkation af denne maskine skal v®re i overensstemmelse med Det Europ^iske fellesskabs direktiver.

I tilfelde af forbigaende ekstreme eksterne forstyrrelser, sa som radio udsendelser, elektronisk afgivelse eller forstyrrelser pa ledningsnettet, kan nedbrydning forekomme. Maskinen vil dog k0re normalt sa snart forstyrrelsen ophorer eller bliver fjernet.

Bemerk:- Hvis spilleprocessoren resetter p.g.a. en forstyrrelse eller reduktion af hovedstrommen kan de etabledrede kreditter ga tabt.

Dette spil er ikke en maskine defineret af maskin direktivet 89/392/EEC -

Was this article helpful?

0 0

Post a comment