Punkter Om Installation

Tœnd aldrig for strammen til maskinen for installering er fuldfort.

/î\ For at undgâ mulige elektriske st0d sikres, at maskinen er forbundet til hovedstrommen med sikkert monterede jordstik.

For at kunder ikke kommer til skade ved spillets bevœgelser sikres, at der er mindst 50cm afstand til andre maskiner og vœgge.

For at undgâ skader pâ maskinen p.g.a. fejlbetjening sikres, at spœndingen pâ hovedstr0mmen er 23G volt AC.

BEMERK : Hvis denne maskine placeres pa et poleret gulv, anbefales det at ligge gummimatter under justeringsf0dderne for at undga at maskinen glider pa gulvet.

BEMERK : For at fa adgang til str0mforsyningen og CPU justeringer sikres, at bagsiden af hoved kabinettet star adskilt fra andre maskiner eller v®ggen med mindst 50cm.

Maskinen er smurt med olie for at g0re den lettere bevsgelig. Pas pa nar maskinen flyttes pa en skra overflade

/j\ Monterins hojden af hoved Sektionen er meget hoj og det er vigtigt, at have hjaelpemidler til at na sikkert uden at skulle strekke sig. (fek.s. trapper, trappestole el. lign.).

/j\ Den fulde h0jde af hoved sektionen er 2.08m. Pas pa 0vre forhindringer f.eks. lys inventar

Was this article helpful?

0 0

Post a comment