1

mnn sg=

Figure 5-8 Sky Raider PCB Assembly Paris List -02 version

! iijiii ff! | p|P||H r??.???? ?;??????????????????

HIP III1 II I

"' iii! mm fl11a 111 iiiiispiiiii^p

2 Q SSsJSS BSB sSSgSSSSSSCSSCSSESSiigJBSSSi'.S

SSSsSasisHssBssssssHSsiisSSssssSsI

Is ill I

fl fllffllf I Mj

Was this article helpful?

0 0

Post a comment